“Καλώς ήρθατε στο blog Physical Relief Panagiotopoulos (prpanagiotopoulos.blogspot.com). Το blog παρουσιάζει κυρίως φυσικοθεραπευτικά θέματα, καθώς και επαγγελματικούς σταθμούς κατά την ενασχόλησή μου με το χώρο. Ο δρόμος για την αποκατάσταση των παθήσεων και την αντιμετώπιση του πόνου, δεν είναι πάντα αυτοκινητόδρομος με μεγάλες ευθείες, αλλά συχνά είναι ένας δύσβατος χωματόδρομος με πολλές στροφές. Καλείται λοιπόν ο φυσικοθεραπευτής, σε συνεργασία με τον ιατρό, και εφοδιασμένος με γνώσεις, εξοπλισμό, υπομονή, να διανύσει τον εκάστοτε δρόμο με επιτυχία. Αργά ή γρήγορα όμως, το χαμόγελο του ασθενή τον ανταμείβει...” Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Καταγραφική μελέτη στατικής ισορροπίας, σε 60 περιπατητικά άτομα τρίτης ηλικίας, που φιλοξενούνται σε 5 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η).

Ως γνωστόν, οι πτώσεις των ατόμων της τρίτης ηλικίας, επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής τους, και τους δείκτες θνησιμότητας. H παρούσα μελέτη (Panagiotopoulos I., et al 2015), επιχείρησε να καταγράψει τα επίπεδα ισορροπίας 60 περιπατητικών ηλικιωμένων, που φιλοξενούνται σε 5 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, και πώς συνδέονται με τις πτώσεις ή τα κατάγματα ισχίων ως άμεση επίπτωση.

Σκοπός της μελέτης, ήταν να αναδειχθεί για ακόμα μια φορά, η σπουδαιότητα εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων συνδυαστικής άσκησης δύναμης - ισορροπίας , ατομικών ή ομαδικών, (π.χ. Otago Exercise Programme), από φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε δομές φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας. Επίσης, να εξετασθούν τα ποσοστά καταγμάτων ισχίων από τις πτώσεις, που σύμφωνα με άλλες μελέτες, είναι ο συνηθέστερος τραυματισμός. Ουσιαστικά η παρούσα μελέτη, θα χρησιμοποιηθεί και ως σημείο αναφοράς για μελλοντικές μελέτες.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της στατικής ισορροπίας, ήταν το Four Balance Test, όπως φαίνεται στην εικόνα. Επιλέχθηκαν άτομα τρίτης ηλικίας, που μπορούσαν τουλάχιστον να πραγματοποιήσουν τη βασική δοκιμασία ισορροπίας, δηλαδή το 1/4 (ορθοστάτηση με ενωμένα πόδια, για 10 sec.). Επίσης από τη λήψη του ιστορικού, καταγράψαμε αν υπάρχει ιστορικό πτώσης, και αν αυτό συνοδεύτηκε από κάταγμα ισχίου.

H μελέτη εντέλει έδειξε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων (71.7 %), έχουν βιώσει κάποια στιγμή στο τρίτο στάδιο της ζωής τους, την τραυματική εμπειρία της πτώσης στο έδαφος, με παραπάνω από τους μισούς (37.2 %) να έχουν υποστεί κάταγμα ισχίου, ως άμεση επίπτωση. Ο μέσος όρος στατικής ισορροπίας των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το four balance test, βρέθηκε ότι ήταν 2.45 / 4. Επίπλέον βρέθηκε ότι, οι συμμετέχοντες που δεν είχαν εμπειρία πτώσης, συγκέντρωσαν μέσο όρο 2.8 /4. Φαίνεται λοιπόν, ότι αν ένας ηλικιωμένος εκπληρώσει τουλάχιστον τη δοκιμασία ¾, (heel – toe stand, for 10 sec), έχει μειωμένες πιθανότητες να πέσει, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς εντοπίσαμε άτομα που ακόμα και με σκορ 4/4 είχαν υποστεί πτώση. Αυτό εξηγείται από το γεγονός, ότι σε μια πτώση ευθύνονται εκτός από τους ενδογενείς, και τυχόν εξωγενείς παράγοντες (π.χ. ολισθηρό δάπεδο). Κλείνοντας να σημειώσουμε, ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, αξιολογήθηκαν με 2/4. Σύμφωνα με τη μελέτη, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, ότι η καλή ισορροπία, δρα ως προληπτικός παράγοντας των πτώσεων, και είναι το <<κλειδί>> για την αποφυγή τραυματισμών, όπως τα κατάγματα ισχίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου