“Καλώς ήρθατε στο blog Physical Relief Panagiotopoulos (prpanagiotopoulos.blogspot.com). Το blog παρουσιάζει κυρίως φυσικοθεραπευτικά θέματα, καθώς και επαγγελματικούς σταθμούς κατά την ενασχόλησή μου με το χώρο. Ο δρόμος για την αποκατάσταση των παθήσεων και την αντιμετώπιση του πόνου, δεν είναι πάντα αυτοκινητόδρομος με μεγάλες ευθείες, αλλά συχνά είναι ένας δύσβατος χωματόδρομος με πολλές στροφές. Καλείται λοιπόν ο φυσικοθεραπευτής, σε συνεργασία με τον ιατρό, και εφοδιασμένος με γνώσεις, εξοπλισμό, υπομονή, να διανύσει τον εκάστοτε δρόμο με επιτυχία. Αργά ή γρήγορα όμως, το χαμόγελο του ασθενή τον ανταμείβει...” Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

O ρόλος της μεθόδου P.N.F. στην τρίτη ηλικία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ 24ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Φ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Iωάννης Σ. Παναγιωτόπουλος, φυσικοθεραπευτής - συγγραφέας

ΤΙΤΛΟΣ: O ρόλος της μεθόδου P.N.F. στην τρίτη ηλικία.


ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι να αναδειχθεί η μέθοδος της P.N.F., ως πολύτιμο εργαλείο στη φυσικοθεραπευτική φαρέτρα, για τη λειτουργική αποκατάσταση και άρα την ποιοτικότερη διαβίωση των ηλικιωμένων ασθενών. Η μέθοδος δεν περιορίζεται μόνο σε νευρολογικά περιστατικά όπως ένα Α.Ε.Ε., αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε ορθοπεδικά περιστατικά. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή της φιλοσοφίας της μεθόδου, των βασικών αρχών της, των οφελών της, καθώς και παρουσίαση των τεχνικών μέσα από κλινικά παραδείγματα. Θα παρουσιαστούν συγκριτικές μελέτες, κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές για άνω άκρα, κάτω άκρα, κεφαλή και κορμό.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για την πραγματοποίηση της εργασίας, έγινε βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλία και στο διαδίκτυο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Γίνεται σαφές ότι κυρίαρχο ρόλο στην τεχνική P.N.F. έχει η ενεργή συμμετοχή του ηλικιωμένου με τον φυσικοθεραπευτή. Τόσο σε νευρολογικά όσο και σε ορθοπεδικά περιστατικά, η PNF επάξια κατέχει μια θέση στο συνολικό θεραπευτικό πλάνο του φυσικοθεραπευτή. Περαιτέρω έρευνα κρίνεται σκόπιμη σε ασθενείς, αφού η τεχνική υποστηρίζεται κυρίως από έρευνες σε υγιείς κοινωνικές ομάδες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. Yildirim et al, Comparison of the PNF and weight training in patients with nuromuscular diseases. Fizyoterapi Rehabilitation, 18(2), 2007
2. Dickstein et al, Stroke rehabilitation. 3 exercises approaches. Physical Therapy, 66(8), 1986
3. Kraft et al, Techniques to improve function, of the arm and hand in chronic hemiplegia. Archives of physical medicine and rehabilitation, 73(3), 1992
4. Wang, Effect of PNF on the gait of patients with hemiplegia of long and short duration, Physical Therapy 74(12), 1994
5. Natarajan et al, Current clinical practises in stroke rehabilitation. Regional pilot survey, Journal of research and development, 45(6), 2008
6. Feland jB, Myrer JW, Schulthies SS,et al, The effect of duration of stretching of the hamstring muscle group for increasing range of motion in people aged 65 years or older, Physical Therapy, 2001
7. I. Pescatello, S. Linda, Guidelines for exercise testing and presciption, 2014
8. Attari E., Jemera J., Stavness B., Corchado A., Sterken M., Ferguson J., P.N.F.,2007
9. Carr and Stepherd, Νευρολογική αποκατάσταση, 2004
10. Σοφία Ιωάννου – Παπαδοπούλου,P.N.F., 1982
11. Παπαγεωργίου Ε., Νευρολογία, 2002
12. Ι. Παναγιωτόπουλος, Γηριατρική Φυσικοθεραπεία, 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου